Management en advies
in techniek

Als bouwtechnisch project- en procesmanager zorg ik voor de succesvolle afronding van multidisciplinaire bouwprojecten binnen de vooraf vastgestelde deadlines, budgetten en kwaliteitsnormen.

Hierbij schakel ik naadloos tussen de bouwput, boardroom en de eindgebruiker om ervoor te zorgen dat alle partijen gehoord worden en we samen in een soepel proces tot een succesvol eindresultaat komen.

Ik ben inzetbaar voor diverse huisvestingsvraagstukken, van nieuwbouw tot verbouwingen, renovaties en onderhoudswerkzaamheden. Met vele jaren ervaring in zowel het veiligheidsdomein als in de bouwwereld. Van initiatief en inrichten van beheer tot realisatie, voor projecten van elke omvang.

Mijn werkwijze in het kort:

  • Ontzorgen van de opdrachtgever is de rode draad in mijn werk. 
  • Goede communicatie met alle betrokken partijen staat centraal.
  • Gebruikersparticipatie is voor mij cruciaal en vanzelfsprekend.

Wat je krijgt

Gebruikersparticipatie

Ik pas gebruikersparticipatie actief toe. Daarbij laat ik gebruikers vanaf dag één meedenken. Zo blijft een ontwerp niet bij een mooi plaatje, maar resulteert het in een duurzaam en bruikbaar pand waarin gebruikers zich thuisvoelen. 

Expertise van bouwput tot boardroom

Dankzij mijn jarenlange ervaring in en uitgebreide kennis van de bouw (in de publieke én private sector) en het veiligheidsdomein, gecombineerd met mijn strategisch inzicht, begeleid ik probleemloos complexe bouwprocessen. 

Verwachtingsmanagement

Opdrachtgevers omschrijven mij als transparant en proactief. Ik zorg voor goede communicatie en afstemming; ik adviseer bij elke stap over effect en gevolg, gericht op tijdige communicatie, bijsturing en controle. Ik zie oplossingen in uitdagingen.

“Wij (CREON) hebben veel profijt gehad van de daadkrachtige en oplossingsgerichte aanpak van Marien. Bij dit soort complexe projecten kom je tijdens de uitvoeringen altijd wat onverwachte zaken bezig. De voortgang van het project is dan gebaat bij iemand die snel met de betrokken partijen kan schakelen en beslissingen kan nemen of forceren. Marien is zo iemand.”

– Piet Louwers | Voormalig directeur CREON

Uitgelichte projecten

Weijman Vastgoedonderhoud

Project ‘Groot onderhoud en verbetering in bewoonde staat’ in Den Haag

Voor Weijman Vastgoedonderhoud in opdracht van Woningstichting Haag Wonen, begeleid ik als projectleider het groot onderhouds- en verduurzamingsproject De Gaarde in Den Haag.

In dit onderhoudsproject worden 6 woonblokken met 149 portiekwoningen en 7 bedrijfsruimtes gerenoveerd en verduurzaamd. Met als resultaat een duurzame, mooie en gezonder leefomgeving voor de bewoners.

Gemeente Stichtse Vecht en De Bilt

Nieuwe brandweerkazerne Westbroek-Tienhoven

Als directievoerder heb ik de werkzaamheden voor de brandweerkazerne Westbroek-Tienhoven begeleid, een nieuwe fusiepost in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente De Bilt. 

Ik hield het overzicht en ik heb gezorgd voor een soepele samenwerking tussen de gemeenten, aannemer en eindgebruikers. Het project is dan ook binnen het gestelde budget en de kwaliteitsnormen opgeleverd. Met veel aandacht voor gebruikersparticipatie.

“Marien is een doortastende en vakkundige professional, die weet waar hij voor staat. Hij doet wat hij zegt en komt zijn afspraken na.

Hij werkt op basis van een heldere structuur en planning die hij ook nastreeft. De rol van projectleider is hem op het lijf geschreven, hij luistert goed naar zijn opdrachtgever maar ook naar andere deelnemers in het project en naar de gebruikers.

Aan de andere kant schroomt hij ook niet om zijn eigen mening duidelijk te ventileren. Hij is overtuigend in zijn advies. Daarnaast is hij gewoon een prettige kerel om mee samen te werken!”

– Edmond Schultz | Voormalig Hoofd Huisvesting & Services van Veiligheidsheidsregio Rotterdam-Rijnmond

IN SAMENWERKING MET O.A.

Over Marien

Ik ben zelf met mijn laarzen in de klei begonnen. Van jongs af aan heb ik het Rotterdamse bouwbedrijf van mijn familie van dichtbij meegemaakt. De sfeer, het teamwork en het creëren van iets tastbaars uit het niets heeft me sindsdien niet meer losgelaten. 

Naast mijn werk ben ik actief bij de vrijwillige brandweer en in vluchtelingenhulp. Het combineren van het veiligheidsdomein met de bouw is wat mijn werk extra bijzonder en uitdagend maakt. 

Meer weten of kennismaken?