Samenvoeging 112 meldkamers en multi-actiecentra

Beschrijving

Als projectleider heb ik verschillende projecten omtrent meldkamers begeleid. Zo ben ik in opdracht van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) de projectleider geweest voor de samenvoeging van nieuwe meldkamers en voor de continuïteit en standaardisatie van huisvesting van bestaande meldkamers.

Daarnaast was ik eind 2019 als projectleider huisvesting van plan- tot opleverfase betrokken bij de samenvoeging van de meldkamers van de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Zo stemde ik (ver)bouwontwerpen af op gebruikerswensen en toekomstige werkprocessen. 

Ook zag ik erop toe dat de werken binnen de planning, kosten en kwaliteitsnormen gerealiseerd werden. Natuurlijk bleven de meldkamers op elk moment operationeel, want crisisbeheersing slaapt nooit.

In mijn projecten is het belangrijk dat de werkzaamheden van alle partijen goed op elkaar afgestemd worden. Als de bekabeling op de verkeerde plek zit, dan kan de volgende partij de tafels niet aansluiten, waardoor de monitoren weer niet geplaatst kunnen worden, enzovoorts. Alles hangt met elkaar samen en als projectmanager zorg ik dat iedereen optimaal kan werken. 

Daarnaast komen er altijd zaken die in de planfase niet te voorzien zijn naar boven bij dit soort complexe projecten. Ik zorg voor afstemming en adviseer bij elke stap over effect en gevolg, zodat er daadkrachtige beslissingen genomen kunnen worden en de bouw nooit stil komt te liggen. Ik zie oplossingen in uitdagingen; wat dat betreft zijn meldkamers fantastische projecten!

Details

  • Oplevering: Medio 2019 (VRR & VRZHZ), 2019-2020 (LMS)
  • Opdrachtgevers: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, Landelijke Meldkamer Samenwerking
  • Werkzaamheden: Plan- en projectleiding, (ver)bouwontwerpen afstemmen op gebruikerswensen en toekomstige werkprocessen

“Marien is binnen ons project een gedreven projectleider Huisvesting en Inrichting om een goede vertaling te geven van de afgesproken bouwafspraken en daarbij behorende planning, die past binnen de budgetten. Hij is hierbij de verbindende factor tussen de klant, de bouwonderneming en de gebruikers. Voor Marien staat hierbij ook een goede communicatie centraal.”

– Sjaak Seen | Voormalig Regionaal Operationeel Leider Rotterdam-Rijnmond

“Wij (CREON) hebben, als een van de vele leveranciers die betrokken waren bij de inrichting van de meldkamer VRR, veel profijt gehad van de daadkrachtige en oplossingsgerichte aanpak van Marien. Bij dit soort complexe projecten kom je tijdens de uitvoeringen altijd wat onverwachte zaken bezig. De voortgang van het project is dan gebaat bij iemand die snel met de betrokken partijen kan schakelen en beslissingen kan nemen of forceren. Marien is zo iemand.”

– Piet Louwers | Voormalig directeur CREON

“Ik heb Marien leren kennen als een persoon waarmee het prettig samenwerken is. We hebben beide roots in de bouw en delen de visie op de noodzaak voor gebruikersparticipatie in ontwerptrajecten. Ik zie onze expertise als complementair. Waar de inzet van vhp in de realisatiefase vaak kleiner wordt, zet Marien er in deze fase een tandje bij. Dat vertaalt zich in een zorgvuldige realisatie van het ontwerp; hij heeft een scherp oog voor details.”

– Ineke Draisma | Senior Adviseur vhp human performance
Home » Projecten » Samenvoeging 112 meldkamers en multi-actiecentra